KARSJÖ BYALAG INFORMERAR

Välkommen på årsmöte med byalaget i Karsjö

2 mars kl 14.00 i Dunkys

Mer info på facebook: "Karsjö byalag"